82595 bomen geplant
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
Meer informatie
  • Energiezuinige gebouwen

    Energiezuinige gebouwen

    Door de constante stijging van de energieprijzen zijn we genoodzaakt om ons energieverbruik te verminderen en onze uitgaven nauwgezet te beheren. ICYNENE stelt een nieuw concept voor duurzame isolatie voor dat gericht is op “kennis van het gebouw”: een grondige kennis van warmte-uitwisseling en warmteverlies die in Canada werd ontwikkeld en aangepast aan de voorschriften van de Franse wetgeving. In deze benadering wordt het gebouw beschouwd als een interactief systeem dat voortdurend in beweging is, dat mettertijd moet worden behandeld, hersteld en gemoderniseerd om te voldoen aan de eisen van de Franse RT 2012, de evolutie van de energieprijzen en de nood aan comfort voor de bewoners.

    Analyses en beleidsinterventies, mediatisering van de noodzakelijke energiebesparing, klimaatveranderingen en meer wooncomfort: allemaal factoren die ons ertoe aanzetten meer rekening te houden met energie-efficiëntie.

    Door in gebouwen gebruik te maken van Icynene worden twee belangrijke doelstellingen van duurzame ontwikkeling behaald: primaire hulpbronnen vrijwaren en de uitstoot van broeikasgassen in het milieu verminderen.

Icynene België